News

News2022-11-16T14:20:07+01:00

Previous Exhibitions

2709, 2018

KTM – International Textile Machinery Exhibition, Kahramanmaras/Turkey

27. - 28. September 2018

1404, 2018

ITM – International Textile Machinery Exhibition, Istanbul/Turkey

14. - 17. April 2018

404, 2018

Indo Intertex 2018 – Indonesia International Textile & Garment Machineries Exhibition

04. - 07. April 2018

1309, 2017

Central Asian International Textile Machinery Exhibition

13. - 15. September 2017, Taschkent, Uzbekistan

409, 2017

IRANTEX

04. – 07. September 2017, Teheran, Iran

Go to Top